mod întunecat activinactiv

Fii sustenabil!

Folosește modul întunecat și poți economisi până la 67% din energia consumată de ecranul tău.

Află mai multe
Ziua Sustenabilitatii profil LinkedIn Ziua Sustenabilitatii profil Facebook Ziua Sustenabilitatii profil Instagram

Cum se pot implica ONG-urile?

Organizațiile non-profit răspund nevoilor beneficiarilor acolo unde statul nu răspunde concret nevoilor societății, nu acționează eficient sau nu comunică complet ori cu claritate mesajul cetățenilor către instituțiile dedicate. Sectorul neguvernamental este unul dintre marii angajatori din România și oferă servicii în interesul cetățenilor. De asemenea, ONG-urile nu înlocuiesc, ci reglează intervenția statului și joacă un rol decisiv în păstrarea echilibrului social, economic și de mediu.

Domeniile în care activează ONG-urile din România

Vestea îmbucurătoare este că, în România, ONG-urile au obiecte de activitate variate și cuprinzătoare, precum: cultural, social, educație și formare profesională, cercetare, protecția mediului, apărarea drepturilor și promovarea interselor cetățenești, egalitatea de gen, tineret, sport și recreere - fiecare dintre acestea fiind specifice problemelor și nevoilor descoperite în comunitatea în care activează. 

Împreună în fațaurgenței climatice

Dată fiind situația actuală a schimbărilor climatice prezente la nivel global,  Organizația Națiunilor Unite  a recunoscut în mod oficial starea de urgență climatică. La o încălzire globală medie de peste 1.5 grade, catastrofele climatice cresc exponențial, la fel și dificultatea, sau chiar imposibilitatea omenirii de a le gestiona. Așadar, este necesar ca toate ONG-urile, indiferent de aria în care activează, să își unească eforturile în realizarea scopului comun de răspândire a conștientizării pentru a limita încălzirea globală.

Cum să te implici dacă faci pate dintr-un ONG cu obiect de activitate distinct de protejarea mediului înconjurător

Informează membrii comunității despre schimbările climatice

Informează membrii comunității despre schimbările climatice

Primul pas în plecarea la lupta pentru protejarea mediului înconjurător este înarmarea cu informație. Atât timp cât fondatorii ONG-ului își informează în mod corect comunitatea despre urgența climatică în care ne aflăm, membrii acesteia dobândesc din start un bagaj de cunoștințe pentru înțelegerea și aplicarea acțiunilor responsabile.

Informarea poate veni în mod direct, prin comunicarea de materiale pe care le puteți accesa pe acest site (secțiunea „Ce spune știința”), cât și indirect, din modul de abordare a activităților din cadrul ONG-ului, precum reducerea materialelor printate, transport responsabil, reducerea consumului de energie și alte activități suplimentare.

Informarea membrilor comunității
Redu cantitatea de materiale printate pentru membri

Redu cantitatea de materiale printate pentru membri

Deși flyerele, mapele și afișele sunt puternice surse de comunicare clară și concisă a informației, ONG-urile pot schimba modalitatea de diseminare a informațiilor în rândul comunității lor, optând pentru materiale transmise în format digital.

Reducerea consumabilelor
Alege transportul alternativ pentru organizația ta

Alege transportul alternativ pentru organizația ta

Dacă asociația în care activezi plănuiește o acțiune de voluntariat în afara orașului, asigură-te că membrii participanți beneficiază de un mijloc de transport ce poluează atmosfera mai puțin decât mașina personală.

De asemenea, poți introduce în cadrul organizației tale o zi pe săptămână de venit la birou cu bicicleta, militând nu doar pentru mediul înconjurător, cât și pentru beneficiile sportulului asupra sănătății.

Alfă mai multe despre efectele nocive ale mijloacelor de transport asupra mediului înconjurător în secțiunea Cum să te implici ca cetățean.
Introdu modulul dark mode pe device-urile de lucru

Introdu modulul dark mode pe device-urile de lucru

Optează pentru aplicații ce funcționează în modul dark mode (precum site-ul de față), pentru a contribui la reducerea consumului de energie electrică. Răspândește acest demers în cadrul comunității tale.

Redu consumul de energie electrică
Instalează filtre de apă la sediul organizației tale

Instalează filtre de apă la sediul organizației tale

Plasticul în care este îmbuteliată apa plată poluează, așadar poți seta un exemplu în rândul comunității tale, montând un filtru de apă potabilă la sediu.

Redu cantitatea de plastic folosit
Vorbește public despre urgența climatică în care ne aflăm la nivel global

Vorbește public despre urgența climatică în care ne aflăm la nivel global

În cadrul evenimentelor și conferințelor în care ONG-urile își prezintă eforturile și realizările din ultima perioadă, acestea se adresează în mod direct atât colegilor din mediul neguvernamental, cât și cetățenilor și autorităților publice. Este importantă conștientizarea faptului că pentru atingerea scopului propus de fiecare organizație în parte, fie el social, medical sau de educare, este necesar ca Planeta să ofere în continuare un mediu propice desfășurării activităților în cauză. Așadar, trebuie să ajutăm Planeta ca să ne ajute. ONG-urile pot lupta pentru scopul lor specific doar în cadrul unui mediu curat și sănătos, drept urmare componenta de mediu ar trebui să fie prezentă în cadrul tuturor întâlnirilor. Efectele schimbării climatice se manifestă în toate domeniile vieții, incluzând aspectele de sănătate, de calitatea a vieții și pierderea accelerată a biodiversității. Doar acțiunile coordonate la nivel global pot atenua consecințele și pot avea impact semnificativ în acest sens.

Acțiuni coordonate la nivel global

Cum să te implici dacă faci pate dintr-un ONG cu obiect de activitate axat pe protejarea mediului înconjurător

Cooperarează cu autoritatile publice pentru adaptarea la riscurile legate de climă

Cooperarează cu autoritatile publice pentru adaptarea la riscurile legate de climă

ONG-urile de mediu au expertiza necesară pentru a furniza informații tehnice, de specialitate, ce ajută la integrarea cu succes a măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri, una dintre țintele Obiectivului 13 - Actiune Climatică, din cele 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă, stabilite de ONU in Agenda 2030.

Pentru a răspunde eficient la provocarea schimbărilor climatice, în România și peste tot în lume, este nevoie de decidenți și administrații publice care înțeleg provocarea, magnitudinea și implicațiile schimbărilor climatice pentru domeniile în care activează (administrație locală, economie, transport, agricultură, educație, răspuns la dezastre naturale, politici de investiții în tehnologii noi, modele de afaceri noi etc.).

Obiectivul 13 - Actiune Climatică
Cooperarează cu mediul privat pentru adaptarea la riscurile legate de climă

Cooperarează cu mediul privat pentru adaptarea la riscurile legate de climă

ONG-urile de mediu pot furniza informații tehnice nu doar în rândul administrațiilor publice, ci și în rândul companiilor și actorilor din mediul privat. Acționând ca un catalizator între mediul public și mediul privat, ONG-urile au capacitatea de a găsi limbajul comun necesar medierii „dialogului climatic” și găsirii de soluții comune, aplicabile în privința limitării schimbărilor climatice.

Dialogul Climatic
Dezvoltă reziliența climatică la nivel local

Dezvoltă reziliența climatică la nivel local

ONG-urile pot dezvolta reziliența climatică, prin implicarea în procesele de promovare și implementare a măsurilor și a practicilor prietenoase mediului.

Acest lucru presupune interacțiunea și mobilizarea tuturor actorilor care pot accelera schimbarea: autorități publice, companii, cetățeni. Până în 2030, toți europenii ar trebui să aibă acces la informații clare cu privire la riscurile climatice prezente și viitoare din regiunea lor. Odată conștienți de urgența acțiunii lor, aceștia trebuie să cunoască instrumentele și soluțiile de care dispun pentru a reduce riscurile pentru ei înșiși și comunitatea lor.

Reziliența climatică se referă la capacitatea sistemelor socio-ecologice de a absorbi șocurile și de a menține funcționalitatea acestora în fața stresurilor externe impuse de schimbările climatice.

Reziliența climatică presupune adaptarea și reorganizarea sistemelor socio-ecologice astfel încât să evolueze în configurații mai dezirabile, care să îmbunătățească sustenabilitatea sistemelor și să le lase mai bine pregătite pentru viitoarele schimbări climatice.

Reziliența climatică
Contribuie la creșterea gradului de conștientizare a urgentei climatice și includerea ei pe agenda publică

Contribuie la creșterea gradului de conștientizare a urgentei climatice și includerea ei pe agenda publică

ONG-urile pot crește gradul de conștientizare prin comunicarea constantă pentru influențarea rezultatelor, implementarea deciziilor și monitorizarea angajamentelor statului. ONG-urile au simultan, rol de „watchdog” si de partener.

Comunicarea corectă și responsabilă poate avea ca efect îmbunatățirea educatiei în privința mediului înconjurător, sensibilizării și mobilizării capacităților umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice. Totodată, diseminarea informațiilor clare și alerta timpurie privind schimbările climatice pot contribui la adaptarea constantă a percepției și a modului de funcționare a companiilor și autorităților în vederea reducerea impactului de mediu.

Ţinând cont de rolul important al autorităţilor centrale şi locale în identificarea şi aplicarea măsurilor de adaptare la nivel naţional şi, respectiv local, se consideră necesară creşterea nivelului de conştientizare a autorităţilor şi a publicului, şi modificarea corespunzătoare a comportamentului operatorilor economici şi a populaţiei.

Îmbunatățirea educatiei în privința mediului înconjurător
Vorbește despre scopului ONG-ului pe care îl administrezi, dar și despre nevoile pentru atingerea acestuia

Vorbește despre scopului ONG-ului pe care îl administrezi, dar și despre nevoile pentru atingerea acestuia

Fiindcă ONG-urile au rolul de catalizator între mediul public și privat, dar și de voce puternică în rândul cetățenilor, se impune ca organizațiile axate pe mediu să aducă constant pe agenda publică atât cauza pentru care luptă, cât și resursele de care au nevoie pentru a-și atinge scopul. Se întâmplă adesea ca resursele necesare să nu fie de ordin financiar, ci de înțelegere colectivă a demersului unui ONG.

De pildă, dacă organizația ta este concentrată pe colectarea deșeurilor de la nivelul plajelor și a apelor, este limpede că nu se impun doar resursele umane (voluntari) și resursele materiale (pentru a investi în drone de colectare a deșeurilor). Este nevoie ca cetățenii să limiteze sau chiar să oprească aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Drept urmare, este nevoie ca ei să înțeleagă mesajul și urgența din spatele acestuia, ca statul să contribuie cu o legislație fermă în acest sens, ca instituțiile și companiile să implementeze colectarea selectivă și educarea în rândul angajaților proprii, iar ONG-urile dedicate formării tinerilor, de exemplu, să contribuie la educarea timpurie a acestora în privința mediului înconjurător.

Așadar, este necesar ca ONG-urile să își facă cunoscute toate nevoile, la nivel macro, mobilizând și intermediind astfel, un constant dialog și plan de acțiune public-privat.

Dialog constant și cooperare public-privat.